Благотворительное учереждение

Программа охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных в г. Одесса на 2016-2021 года

Рішення

Одеської міської ради

№ 268-VII від 03.02.2016р.

 

Про затвердження Програми охорони

тваринного світу та регулювання чисельності

безпритульних тварин у м. Одесі

на 2016-2021 роки

 

 

         Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                        «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», враховуючи що питання у сфері поводження з безпритульними тваринами у м. Одесі згідно з принципами захисту тварин від жорстокого поводження залишаються актуальними, Одеська міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Затвердити Програму охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2016-2021 роки (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питаньжитлово-комунального господарстваекології та надзвичайних ситуацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

           Міський голова                                                                  Г. Труханов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення

Одеської міської ради

від 03.02.2016р.

№ 268-VII

 

I. Паспорт Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2016 - 2021 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

3.

Співрозробники Програми (у разі наявності)

Німецька спілка захисту тварин, Благодійна установа «Притулок для захисту і допомоги                                                             безпритульним тваринам», Одеське міське товариство                                                               охорони та захисту тварин, Громадська організація «Спілка захисту тварин»

4.

Відповідальний  виконавець Програми

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

5.

Учасники Програми

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, Благодійна установа «Притулок для захисту і допомоги безпритульним тваринам», Комунальне підприємство ««Центр                                                           екологічних проблем та ініціатив»; районні адміністрації Одеської міської ради,                                                             органи державного ветеринарного нагляду, громадські організації,                                                              статутною метою яких є захист тварин від                                                                жорстокого поводження

6.

Термін реалізації Програми                    

2016 – 2021 роки

6.1.

Етапи виконання Програми

2 190,0 тис. грн. – 2016 рік

 

2 540,0 тис. грн. – 2017 рік

                                           

2 540,0 тис. грн. – 2018 рік

                                          

1 940,0 тис. грн. – 2019 рік

                                         

1 940,0 тис. грн. – 2020 рік

                                           

1 940,0 тис. грн. – 2021 рік

7.

Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

Програми, усього,

 

13 090,0тис. грн.

у тому числі:

 

7.1.

кошти бюджету м. Одеси

13 090,0 тис. грн.

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Питання щодо знаходження тварин на території міста Одеси та прилеглих до міста територіях залишаються актуальними у теперішній час. Безпритульні тварини потрапляють у надзвичайні ситуації: одержують травмування при дорожньо-транспортних пригодах, потрапляють у місця, з яких неможливо вибратися, хворіють різними захворюваннями, мають місце випадки жорстокого поводження з тваринами.

Припинення успішної практики з гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин може призвести до значного погіршення  стану з безпритульними тваринами у місті, втрати досягнутих попередньою Програмою результатів.

За період роботи Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин  діючої на території          м. Одеса у 2007-2015 рр. в місті досягнуто  певний соціальний й економічний ефект, який виразився в:

-        значному зменшенні чисельності безпритульних тварин;

-        підвищенні рівня безпеки і комфортності середовища існування людини;

-        забезпеченні суспільного спокою і підвищенні моральності;

-        поліпшенні естетичного вигляду м. Одеси;

-        поліпшенні епізоотичного стану і зниженні витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення;

-        зменшенні засмічення довкілля продуктами життєдіяльності тварин і зниженні витрат комунальних служб;

-        зниженні аварійності на дорогах;

-        забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на заходи, направлені на охорону тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин;

-        підвищенні міжнародного іміджу України і Одеси в результаті дотримання міжнародних стандартів поводження з домашніми тваринами.

На початок попередньої Програмив 2007 році, орієнтовна кількість безпритульних собак становило близько 50-70 тис., моніторинг, проведений в липні-серпні 2013 року, визначив кількість 20 тис. собак. За підрахунком 2015 року орієнтовна кількість тварин на території міста становить близько 10 тыс. голів. (довідково: Німецька спілка захисту тварин базуючись на проведених підрахунках оцінює цю кількість на рівні 7 тис. собак).

Загальна кількість безпритульних тварин у прилеглих до міста територіях та самому місті становить близько 20 тис. голів.

Одеса є містом, де зниження чисельності безпритульних тварин проводиться біологічним методом, шляхом стерилізації тварин яка є  науково обґрунтованою, ефективною,  морально спроможною та враховує місцеву специфіку, базується на позитивному досвіді попередньої Програми та європейському досвіді.

Склад безпритульних собак можливо поділити  на дві групи (категорії):

1) собаки загублені; 

2) собаки спадково вуличні.

Враховуючи поділення безпритульних собак на дві категорії, слід зазначити, що Програма приділяє основну увагу собакам спадково вуличним, чисельність яких найбільша,  продовжує існуючу успішну практику та діючі з 2007 року на території міста принципово нові шляхи і методи скорочення їх популяції, що роблять неможливим їх відтворення.

Продовження Програми викликане необхідністю підтримки досягнутих результатів Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин  діючої на території         м. Одеса у 2007-2015рр., недопущенням погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста, якості життя мешканців і гостей міста, попередження загибелі тварин та жорстокого поводження з ними. Програма спрямована на подальше зменшення чисельності безпритульних тварин  та конфліктних ситуацій, пов’язаних з перебуванням таких тварин на території м. Одеса. Програма також спрямована на роботу з населенням щодо впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з тваринами. У своїй основній частині базується на ідеї стерилізації безпритульних собак за принципом «відлов-стерилізація-випуск». Стерилізовані собаки обов’язково повинні повертатися до попереднього ареалу перебування, бути легко візуально ідентифіковані. Програмою передбачено проведення комплексу управлінських, економічних, правових заходів, направлених на подальше зниження чисельності безпритульних собак у місті гуманними методами та підтримання досягнутих результатів Програми 2007-2015рр.. а саме:

-                     продовження масової стерилізації безпритульних собак на базі Благодійної установи «Притулок для допомоги та захисту безпритульним тваринам», проведення протиепізоотичних заходів: обов’язкова вакцинація собак, що відпускаються на волю, від сказу з вилученням агресивних та хворих тварин;

-                     організація вилову безпритульних собак гуманним методом на основі новітніх технологій та кращого міжнародного досвіду та повернення до ареалу попереднього перебування;

-                     проведення інформаційних заходів та навчально-просвітницької роботи.

Дія Програми передбачається протягом 2016-2021 років на території               м. Одеса  та прилеглих до міста територіях.

Механізм реалізації Програми щодо участі Благодійної установи «Притулок для допомоги та захисту безпритульним тваринам»визначається договором про співпрацю між Благодійною установою «Притулок для допомоги та захисту безпритульним тваринам»і департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.

У цій Програмі терміни вживаються в такому значенні:

 

Безпритульні тварини – собаки, які не мають власника;

 

Гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення їх життя з забезпеченням тваринам умов, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

 

Жорстоке поводження з тваринами – поводження з тваринами із застосуванням насильницьких методів, нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських або корисливих мотивів, утримання тварин в умовах, які не відповідають фізіологічним та видовим особливостям;

 

Евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

 

Стерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

 

Собаки загублені та покинуті – це одиночні, зазвичай породні тварини, що мали господаря і дім, але з різних причин втратили їх;

 

Собаки потомствено вуличні – це переважно безпорідні тварини, що живуть зграями більш-менш постійного складу, на визначеній «своїй» території, що забезпечує їх необхідними для життя умовами. Ці тварини у своїй спільності утворили складну, саморегульовану систему – популяцію, найменшою ланкою якої є зграя. Популяція виробила природні механізми боротьби за своє існування із зовнішнім тиском: конкурентами, хворобами та інше. Без урахування цієї обставини неможливо впливати на процеси, що відбуваються при взаємодії популяції тварин та людського суспільства;

 

База даних – впорядкований набір взаємопов’язаних даних щодо прийому і реєстрації повідомлень від населення пов’язаних з тваринами та виконання всіх робіт, що проводилися протягом дня;

 

Прилеглі до міста території – населені пункти, які  межують з            м. Одеса.

 

ІIІ. Визначення мети Програми

 

Основною метою Програми є:

-        вживання заходів з охорони тваринного світу;

-        підтримання досягнутих результатів попередньої Програми та подальше скорочення гуманним методом чисельності безпритульних тварин;

-        створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного середовища для існування тварин.

 

Обов’язки учасників Програми

Назва учасника

Основні обов’язки  учасників в рамках Програми

1.

Департамент екології

 та розвитку

 рекреаційних зон Одеської

 міської ради

 

Контроль  за ходом та координація виконання  Програми.

2.

Благодійна установа «Притулок для допомоги та захисту безпритульним тваринам»

Стерилізація, вакцинація та лікування безпритульних тварин на підставі «Договору про співпрацю по реалізації Програми….» між Благодійною установою «Притулок для допомоги та захисту безпритульним тваринам» та відповідальним виконавцем Програми.

3.

Комунальне підприємство  «Центр екологічних проблем та ініціатив»

Організація та здійснення відлову безпритульних тварин, доставки їх до Благодійна установа «Притулок для допомоги та захисту безпритульним тваринам» та повернення їх до ареалу попереднього існування.

4.

Органи державного ветеринарного нагляду

Контроль за дотриманням вимог діючого ветеринарного законодавства. За потреби надання роз’яснень з питань в рамках своєї компетенції.

5.

Громадські організації,                                                              статутною метою яких є захист тварин від                                      жорстокого поводження

Надання допомоги при відлові безпритульних тварин та поверненні їх до попереднього ареалу існування. Організація та проведення навчально-просвітницької роботи, інформаційний супровід Програми.

6.

Районні адміністрації Одеської міської ради

Сприяння службі відлову щодо інформування стану місць дислокації зграї безпритульних тварин.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Для упорядкування оперативної роботи з безпритульними тваринами створюється база даних.

Облік безпритульних тварин проводиться Комунальним підприємством «Центр екологічних проблем та ініціатив», як адміністратором бази даних безпритульних тварин у м. Одеса.

Ідентифікація безпритульних тварин проводиться Благодійною установою «Притулок для допомоги та захисту безпритульним тваринам» згідно процедурі, викладеній у Договорі про співпрацю.

Вилов безпритульних тварин проводиться співробітниками служби відлову з дотриманням принципів гуманності, відповідно до цієї Програми та існуючого законодавства. 

У разі потреби Благодійна установа «Притулок для допомоги та захисту безпритульним тваринам»має можливість використовувати власний автомобіль оперативного реагування для відлову та транспортування тварин до Притулку. Мешканцям міста дозволяється самостійно доставляти до ветеринарних клінік  безпритульних тварин на лікування та планову стерилізацію з дотриманням вимог діючого законодавства України.

Стерилізація та вакцинація безпритульних тварин від сказу проводиться на базі Благодійної установи «Притулок для допомоги та захисту безпритульним тваринам» згідно Договору про співпрацю.

Евтаназію тварин можливо застосовувати тільки у випадках, передбачених законодавством України.

         Інформаційне забезпечення виконання заходів Програми та навчально-просвітницька робота передбачає проводитися із залученням Громадських організацій, які включені до Програми, а саме:

-        проведення просвітницької роботи серед населення з питань, пов’язаних з гуманним ставленням до тварин. Ініціювання, підготовка та проведення тематичних лекцій, семінарів, круглих столів стосовно цього;

-        видання та розповсюдження тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам’яток для проведення просвітницької роботи серед жителів міста;

-        розробка та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх від жорстокого поводження;

-        виготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок тощо);

-        участь в інформаційних кампаніях та культурно-масових заходах із залученням засобів масової інформації;

-        пропаганда гуманного поводження з безпритульними тваринами у засобах масової інформації.

Ресурсне забезпечення Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2016-2021 роки визначено у додатку № 1.

 

V. Напрямки діяльності та заходи Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства в межах коштів, затверджених бюджетом міста Одеси на відповідний рік та визначені у додатку № 2.

 

VI. Очікувані результати та ефективність Програми

 

Реалізація Програми призведе до певного соціального й економічного ефекту, який виразиться в:

-        підтриманні результатів попередньої Програми та подальше скорочення існуючої популяції безпритульних тварин у місті гуманними методами;

-        підвищенні рівня безпеки і комфортності середовища існування людини;

-        забезпеченні суспільного спокою і підвищенні моральності;

-    поліпшенні естетичного вигляду Одеси та запобіганняпроникнення на територію міста не стерилізованих безпритульних тварин ;

-        поліпшенні епізоотичного стану і зниженні витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення;

-        зменшенні засмічення довкілля продуктами життєдіяльності тварин і зниженні витрат комунальних служб;

-        зниженні аварійності на дорогах;

-        забезпечення ефективного використання бюджетних  коштів на заходи, направлені на охорону тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин;

-        підвищення міжнародного іміджу України і Одеси в результаті дотримання міжнародних стандартів поводження з домашніми тваринами.

При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України та цією Програмою.

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

1. Куратором з питань поводження з безпритульними тваринами, а також зі зв’язків з громадськістю стосовно цього питання, є відповідальний працівник департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради (далі - куратор Програми).

До компетенції куратора Програми входить:

-        контроль за виконанням програмних завдань, покладених на службу відлову;

-        розгляд скарг від населення стосовно тварин;

-        проведення розслідувань (перевірок), які стосуються порушень при поводженні з тваринами;

-        координація діяльності стосовно вилову, транспортування тварин, та повернення їх до середовища мешкання;

-        зв'язок із ЗМІ та з представниками громадськості;

Начальник служби відлову призначається та звільняється на посаду наказом директора Комунального підприємства «Центр екологічних проблем та ініціатив» за погодженням з директором департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.

Начальник служби відлову повинен постійно співпрацювати з куратором Програми, іншими учасниками Програми та доповідати про результати проведеної роботи, а також про скарги від населення.

До складу служби входить начальник служби, диспетчер, водії, ловці тварин, ветлікар.

Відлов безпритульних собак здійснюється чотирма одиницями спецавтотранспорту, та одним автомобілем оперативного реагування. Кожна машина обслуговується оперативною бригадою з відлову тварин (далі  бригада).

Бригада складається із спеціалістів відповідного профілю, яка забезпечується необхідними засобами для вилову безпритульних тварин.

У необхідних випадках з бригадою на місце виїжджає ветлікар.

Після вилову тварину поміщають в індивідуальну клітку, в якій її завантажують у машину, транспортують, вивантажують і доставляють до Притулку.

До роботи з вилову безпритульних тварин допускаються особи, які досягли 21-річного віку, не перебувають на обліку з приводу психічного захворювання, алкоголізму або наркоманії і які не притягувалися до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, пройшли курс спеціальної підготовки й одержали посвідчення.

Працівник з вилову безпритульних тварин і водій спеціального транспорту зобов'язані дотримуватися норм гуманності та норм діючого законодавства України при вилові та транспортуванні тварин. До вилову безпритульних тварин не допускаються особи, що проявляють жорстоке поводження з тваринами. Підставою усунення працівника з вилову безпритульних домашніх тварин від роботи може бути одноразове грубе порушення правил гуманного ставлення до тварин.

При проведенні кадрової політики відносно ловців тварин враховується думка громадських організацій.

Контроль за поводженням з тваринами під час вилову, випуском їх до ареалу попереднього існування повинні здійснювати представники громадських організацій, які є учасниками Програми.

Вилову підлягають виключно безпритульні тварини.Собаки, за винятком залишених власниками на прив’язі, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.

Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані в Притулку та повернені до попереднього місця помешкання, візуально ідентифіковані та тавровані.

У випадку вилову загублених собак, інформація повинна знаходитись у базі даних Комунального підприємства «Центр екологічних проблем та ініціатив».

Час між виловом і транспортуванням до притулку тварин не повинен перевищувати трьох годин.

Працівникам служби відлову забороняється:

-        відловлювати тварин, не вказаних у картках-направленнях, за окремими виключеннями (у такому разі обов’язково складається акт з обґрунтуванням причини);

-        використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їхнього життя і здоров'я;

-        відловлювати вже стерилізованих тварин, крім окремих випадків, які вказані у Договорі про співпрацю, та повинні бути відповідно узгоджені;

-        привласнювати собі відловлених тварин, продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям з будь якої мети;

-        знімати собак з прив'язі;

-        використовувати приманки та транквілізатори  без дозволу ветлікаря.

У тих випадках коли неможливо встановити контакт з твариною, вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки, «петлі», сачка.

У тих випадках, коли тварину неможливо відловити за допомогою вищезазначених засобів, слід застосовувати  обезруховування тварини (з дозволу відповідального ветлікаря).

У разі потреби, при вилові безпритульних тварин, ловець зобов'язаний надавати тваринам першу допомогу.

Вивезення стерилізованих тварин з притулку здійснюється працівниками служби відлову в строк не пізніше трьох днів після одержання диспетчером заявки на транспортування тварин з притулку.

Місця випуску кожної окремої тварини визначається виключно у відповідності до протоколу вилову та карток реєстрації.

Диспетчер повинен здійснювати:

-                     відбір зграй для стерилізації;

-                     видачу карток – направлень на стерилізацію оперативним групам;

-                     прийом і реєстрацію повідомлень від населення про неблагополуччя,пов’язаних з тваринами на вулицях і оперативну реакцію на них;

-                     збір наприкінці дня карток – направлень та актів прийому – передачі тварин до Притулку, внесення всіх робіт, що проводилися протягом дня, в базу даних;

-                     ведення бази даних.

До складу оперативної бригади входять:

-        водій;

-        ловець (можливе поєднання з першим);

-        волонтер (за згодою);

-        ветлікар (при необхідності).

Загальне керівництво оперативними бригадами з вирішенням проблем, що виникли під час відлову тварин здійснює начальник служби відлову.

Відлов здійснюється згідно з технологічною карткою.

 

2. Транспортування тварин.

Транспортування безпритульних тварин, яких відловили, повинно здійснюватися на спеціально обладнаних для розміщення тварин автомобілях.

При завантаженні, транспортуванні і вивантаженні тварин, повинні використовуватися пристрої і прийоми, що запобігають травмам, каліцтву або загибелі тварин.

Спецавтомобіль для транспортування безпритульних тварин повинен бути: 

-        технічно справний;

         -        укомплектований набором переносних кліток для тварин. Підлога автомобіля має бути обладнана таким чином, аби на ньому могли вільно переміщуватися для завантаження та розвантаження мобільні, міцні, пронумеровані клітки. Клітки мають бути добре закріплені, аби вони не могли хитатися під час руху автомобілю, та відповідати вимогам стандартів і іншої технічної документації;

-        забезпечувати безпеку, захист тварин від погодних умов, обладнаний природною вентиляцією;

-        оснащений чітко написаною назвою і телефонним номером                            Комунального підприємства «Центр екологічних проблем та ініціатив», що здійснює вилов безпритульних тварин;

-        мати набір ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної допомоги потерпілим у процесі вилову тваринам, затверджений ветлікарем;

-        укомплектований набором спецобладнання .

Тварини повинні бути забезпечені питною водою.

Не допускається евтаназія в спецавтомобілі.

Щодня після кожного вилову і транспортування безпритульних тварин кузов спецавтомобілю, а також устаткування і переносні клітки миються та дезінфікуються.

Фізичні та юридичні особи зобов'язані:

-        всіляко  сприяти  учасникам Програми у  виконанні своїх обов'язків;

-        забезпечувати відлов безпритульних тварин з підвідомчої території власними силами  чи силами служби відлову ;

-        тримати приміщення та територію закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню туди тварин.

Власникам об’єктів, що будуються, а також власникам ринків, та інших об’єктів,  де можливе знаходження безпритульних тварин, не допускати знаходження на своїй території не стерилізованих зграй. Комунальному підприємству «Центр екологічних проблем та ініціатив» (або громадським організаціям)  проводити роз’яснювальну роботу з власниками таких об’єктів для організації  відлову, стерилізації та поверненню до ареалу проживання таких безпритульних тварин в рамках Програми.

Для знищення трупів тварин на базі Комунального підприємства «Центр екологічних проблем та ініціатив» облаштовується термічна установка, в якій здійснюється знищення трупів тварин.

3. Контроль за ходом виконання Програми.

Контроль за додержанням вимог цієї Програми та території м. Одеси здійснюється:

-        Департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;

-        Німецькою спілкою захисту тварин, або її офіційними представниками;

-        Комунальним підприємством «Центр екологічних проблем та ініціатив»;

-        Благодійною установою «Притулок для допомоги та захисту безпритульним тваринам»;

-        районними адміністраціями Одеської міської ради;

-        органами державного ветеринарного нагляду;

-        громадськими інспекторами з охорони довкілля;

-        громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

 

 

Секретар ради                                                                    О. Потапський


Додаток 1

до Програми

Ресурсне забезпечення Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності

безпритульних тварин у м. Одесі на 2016-2021 роки

 

 

Обсяг коштів,

які пропонується залучити на виконання Програми

 

Етапи виконання Програми

 

 

Усього витрат на виконання програми,

тис. грн

I

II

III

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

 

Усього, в т.ч

2 190,0

2 540,0

2 540,0

1 940,0

1 940,0

1 940,0

13 090,0

бюджет м. Одеси

2 190,0

2 540,0

2 540,0

1 940,0

1 940,0

1 940,0

13 090,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

Напрямки діяльності та заходи

Програми охорони тваринного світу

 та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2016-2021 роки

(назва міської цільової програми)

 

з/п

 Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу (за роками)

 

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

 

Очікуваний результат

 

Усього

I етап

II етап

III етап

2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

2021

рік

 

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Охорона тваринного світу, створення більш комфортних умов для

життя  людей та  гуманного середовища для існування тварин

 

1.

Закупівля додаткового автотранспорту, обладнання та необхідного устаткування

2016-2018

Департамент

екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» Одеської міської ради

Усього, у т.ч:

1450,0

250,0

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

Поліпшення епізоотичного, санітарно епідеміологічного, екологічного та санітарного стану міста. Формування сучасного гуманного ставлення до тварин, які поруч з людиною

 

 

 

бюджет м. Одеси

1450,0

250,0

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

2.

Придбання корму для тварин, з метою надання допомоги притулку тварин

2016-2021

Департамент

екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» Одеської міської ради

Усього, у т.ч:

900,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Поліпшення епізоотичного, санітарно епідеміологічного, екологічного та санітарного стану міста. Формування сучасного гуманного ставлення до тварин, які поруч з людиною

бюджет м. Одеси

900,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

3.

Придбання для тварин, вакцин проти сказу, лікарських препаратів з метою надання допомоги притулку тварин

2016-2021

Департамент

екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» Одеської міської ради

Усього, у т.ч:

600,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Поліпшення епізоотичного, санітарно епідеміологічного, екологічного та санітарного стану міста. Формування сучасного гуманного ставлення до тварин, які поруч з людиною

бюджет м. Одеси

600,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.

 

Придбання транквілізаторів та дезінфікуючих засобів, проведення лабораторних досліджень з виявлення інфекційних захворювань тварин

 

2016-2021

Департамент

екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» Одеської міської ради

Усього, у т.ч:

900,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Поліпшення епізоотичного, санітарно епідеміологічного, екологічного та санітарного стану міста. Формування сучасного гуманного ставлення до тварин, які поруч з людиною

бюджет м. Одеси

900,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

5.

Проведення заходів з відлову та повернення на колишнє місце мешкання безпритульних тварин

2016-2021

КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» Одеської міської ради

Усього, у т.ч

9 240,0

1 540,0

1 540,0

1 540,0

1 540,0

1 540,0

1 540,0

Поліпшення епізоотичного, санітарно епідеміологічного, екологічного та санітарного стану міста. Формування сучасного гуманного ставлення до тварин, які поруч з людиною

бюджет м. Одеси

9 240,0

1 540,0

1 540,0

1 540,0

1 540,0

1 540,0

1 540,0

Усього за  Програмою

Усього, у т.ч:

13 090,0

2 190,0

2 540,0

2 540,0

1 940,0

1 940,0

1 940,0

 

 

 

 

бюджет м. Одеси

13 090,0

2 190,0

2 540,0

2 540,0

1 940,0

1 940,0

1 940,0